Priser

Österåkers kommuns båtplatsavgifter 2024

Plats                 Pris (1 Maj-31 Okt)            Område                                                    Övrig info

A                          3400 kr                             Båthamnsvägen                                             Plats 1-127 max 8 meters båt, plats 159-259 max 9,5 meters båt

AA                       3740 kr                             Båthamnsvägen                                             Max 12 meters båt

B                          2420 kr                             Klappbryggan                                                Jämna nummer max 5 meters båt, ojämna nummer max  7,5 meters båt

C                          2140 kr                             Mellan Järnvägsbron och slussen                 Max 6 meters båt

CD                       2210 kr                            Centralvägen 21-27                                         Max 6,5 meters båt

D                          2210 kr                            Mellan Järnvägsbron och slussen                 Max 7 meters båt

E                           660 kr/meter                  Kanalstaden

S                           1715 kr                           Mellan Sockenvägen åkersbro                        Max 4 meters båt

T                           3050 kr, grundpris upp till 2,4 meter brygga, däröver 6 kr/cm .

ST  1 & 2             3740 kr                         Stallstigen stora bryggan                                   Max 7,5 meters båt

ST  2 & 4             2420 kr                         Stallstigen lilla bryggan                                      Max 4,5 meters båt

Brygga A & AA långsides 487 kr/meter.

Vinter plats (1 Nov-30 April).  Långsides plats 285 kr /meter , stäv plats  1690 kr.

För icke kommunmedlem tillkommer 900kr/plats

Kommun invånare i Österåker ges förtur till plats.

Båtplatskö

Nyregistreringsavgift 285 kr

Årsavgift 180 kr

Fakturerings avgift 25 kr tillkommer på alla priser.

KARTA1