Priser

Österåkers kommuns båtplatsavgifter 2018

Plats                 Pris (1 Maj-31 Okt)            Område       

A                          2935 kr                             Båthamnsvägen

AA                       3215 kr                              Båthamnsvägen

B                          2085 kr                             Klappbryggan

C                          1810 kr                             Mellan Järnvägsbron och slussen

D                          1900 kr                             Mellan Järnvägsbron och slussen

E                           575 kr/meter                Kanalstaden

S                           1475 kr                           Mellan Sockenvägen åkersbro

T                           2650 kr, grundpris upp till 2,4 meter brygga, däröver 5 kr/cm .

Brygga A & AA långsides 415 kr/meter.

Vinter plats (1 Nov-30 April).  Långsides plats 250 kr /meter , stäv plats  1500 kr.

För icke kommunmedlem tillkommer 800kr/plats

Kommun invånare i Österåker ges förtur till plats.

Båtplatskö

Nyregistreringsavgift 250 kr

Årsavgift 150 kr

Fakturerings avgift 25 kr tillkommer på alla priser.

KARTA1