Priser

Österåkers kommuns båtplatsavgifter 2019

Plats                 Pris (1 Maj-31 Okt)            Område       

A                          2995 kr                             Båthamnsvägen

AA                       3280 kr                              Båthamnsvägen

B                          2130 kr                             Klappbryggan

C                          1850 kr                             Mellan Järnvägsbron och slussen

D                          1940 kr                             Mellan Järnvägsbron och slussen

E                           590 kr/meter                Kanalstaden

S                           1505 kr                           Mellan Sockenvägen åkersbro

T                           2700 kr, grundpris upp till 2,4 meter brygga, däröver 6 kr/cm .

Brygga A & AA långsides 425 kr/meter.

Vinter plats (1 Nov-30 April).  Långsides plats 250 kr /meter , stäv plats  1500 kr.

För icke kommunmedlem tillkommer 800kr/plats

Kommun invånare i Österåker ges förtur till plats.

Båtplatskö

Nyregistreringsavgift 250 kr

Årsavgift 150 kr

Fakturerings avgift 25 kr tillkommer på alla priser.

KARTA1