Slussen kommer sommaren 2024 vara öppen under perioden 15/5 till 15/10

Slusstider 9-11 & 17-19,  slussning måste bokas en timme i förväg på telefon : 070-7839116. Kostnad 55kr/båt, 20 kr/ kanot, minst 6 st kanoter för slussnng.