Slusstider

15/5-15/10

Alla dagar

Slussen är ej öppen under våra kanalrensningsdagar 21/5 och under kanalens dag. Även stängt 6/6 & 24/6

Kl 09,00-11,00 samt 17,00-19,00

Tiderna måste förbokas minst 1 timme innan, Ring: 070-7839116

Pris 50kr /slussning/båt, Årskort 560kr

20 kr/ kanot (minst 5 kanoter)

Broarnas höjd vid normalt vattenstånd är 2,20 m. Vattendjup ca 2-2,2 m vid normalt vattenstånd.