Slussen kommer sommaren 2023 vara öppen under perioden 26/6 till 15/8

Slusstider 9-11 & 17-19